Общи Условия

УЕБ САЙТ WWW.DELICIA.BG

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ заедно с декларацията за поверителност е правно споразумение м/у Делиция и всеки потребител посетил този сайт собственост на ДЕЛИЦИЯ 2017 ЕООД с ЕИК: 204817585.

Ако използвате този уеб сайт, трябва да приемете и съгласите с общите условия.

Достъпа до информация

Достъпа до сайтa delicia.bg и използване на неговото съдържание трябва да се извършва и възприема в съответствие със законите на Република България.

НИКАКВА ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ САЙТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕПРОДУЦИРАНА, ЗАПИСВАНА ИЛИ ПРЕДАВАНА ПОД КАКВАТО ДА Е ФОРМА ИЛИ ПОВОД БЕЗ ПИСМЕНОТО СЪГЛАСИЕ НА DELICIA И ТОЧНО ЦИТИРАНЕ НА ИЗТОЧНИКА.

Правилата и условията за ползване на този сайт могат да бъдат променяни по всяко време и Вашето присъствие тук означава, че се съгласявате с последните промени в условията за ползване.

В никакъв случай не носим отговорност за загуби, пропуснати ползи или повреди, които са възникнали от преглеждане на съдържанието при посещение в този сайт.

Страниците в WWW.DELICIA.BG могат да съдържат технически неточности или грешки. Информацията в тях може да се обновява от време на време, а понякога може да е остаряла.

Ние не можем да поемем отговорността за пазене на информация към определена дата, както и за невъзможността да го направим.

Авторски права

Всички елементи на сайта, в това число неговия дизайн, бази данни и някои снимки представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права са притежание на ДЕЛИЦИЯ 2017 ЕООД, сайт www.delicia.bg

Условия за продажба

Продажбата на продукти от Delicia.bg се извършва директно онлайн и по телефона съгласно правилата определени в сайта.

Ако имате въпроси относно условията за доставка или рекламация ма продукт се обърнете към представител на Делиция, като използвате формите за контакти с нас.